• +389 (02) 24 35 123
 • Работно време: 8.00 - 16.00 часот
 •  contact@vikas.mk

НЕКОЈ СИ ИГРА СО ОГАН НИЕ НЕ!

service 01

Надзор

Противпожарна заштита

Проектирање

Работиме по најнови сертификати, проверено меѓу најдобрите

Услуги кои ги нудиме 

Услуги:

 1. Изработка на проекти
 2. Изработка на елаборати за пртивпожарна заштита
 3. Надзор на изведба на објекти
 4. Изведба на пасивна противпожарна заштита
 5. Продажба на материјали за пасивна противпожарна заштита

Останати услуги:

 1. Изработка на елаборати за енергетска ефикасност
 2. Ревизија на проекти


 

Услуги:

 1. Изработка на проекти
 2. Изработка на елаборати за пртивпожарна заштита
 3. Надзор на изведба на објекти
 4. Изведба на пасивна противпожарна заштита
 5. Продажба на материјали за пасивна противпожарна заштита

Останати услуги:

 1. Изработка на елаборати за енергетска ефикасност
 2. Ревизија на проекти


 

Услуги:

 1. Изработка на проекти
 2. Изработка на елаборати за пртивпожарна заштита
 3. Надзор на изведба на објекти
 4. Изведба на пасивна противпожарна заштита
 5. Продажба на материјали за пасивна противпожарна заштита

Останати услуги:

 1. Изработка на елаборати за енергетска ефикасност
 2. Ревизија на проекти

tab 07

 

Услуги:

 1. Изработка на проекти
 2. Изработка на елаборати за пртивпожарна заштита
 3. Надзор на изведба на објекти
 4. Изведба на пасивна противпожарна заштита
 5. Продажба на материјали за пасивна противпожарна заштита

Останати услуги:

 1. Изработка на елаборати за енергетска ефикасност
 2. Ревизија на проекти

Ние им ветуваме на нашите клиенти дека ќе го добијат најдоброто

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image